Relationell terapi

Relationell terapi är ett samlingsnamn för terapimetoder

där stor vikt läggs vid det som sker här och nu - såväl i din vardag som i mötet med din terapeut.


Jag arbetar med relationell terapi med integration av flera olika strömningar som affektfokuserad terapi, ISTDP, psykodynamisk, lösningsfokuserad och systemisk terapi. Denna integrativa metod öppnar för människans komplexitet eftersom samma typ av terapi inte passar för alla.

En relationellt inriktad terapeut lägger stor vikt vid det som sker i samspelet mellan terapeut och klient. Arbetet innebär en ökad förståelse för sig själv och sina relationer till andra. Jag utgår från ett humanistiskt perspektiv med en syn på varje människa som kapabel och värdefull.         


Jag har jobbat med barn, ungdomar, vuxna, par och hela eller delar av familjer.

Integrativ terapi på relationell grund innebär ett samarbete inom ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt. Hur ofta och hur länge vi ska ses är något som vi bestämmer vi tillsammans.
Samtalsterapi

 

Samtalsterapi vänder sig till dig som kommit till en punkt i livet där du känner behov av en förändring.


Det kan handla om besvär med återkommande ångest, en upplevelse av att stå och stampa eller att du förlorat kontrollen över din förmåga att påverka din tillvaro.  Att må psykiskt dåligt  kan visa sig på olika sätt, vanligt är att känna oro, stress, nedstämdhet, ha svårt att sova, svårt att koncentrera sig  eller få kraftiga humörsvängningar.  Samtalsterapi kan vara ett sätt  att hitta en väg ur svårigheterna.


Att gå i terapi kan också handla om en önskan att förstå sig själv och sina relationer bättre, kanske har du låg självkänsla  eller en önskan att vara mer närvarande i livet.


Du måste inte veta vad du vill ha hjälp med, det kan vi tillsammans ta reda på när du kommer.  


Ett samtal är 60 minuter.  Vi kommer tillsammans överens om hur ofta vi ska ses och hur länge terapin ska pågå. Pris: 950 kr/gång. 

Parterapi

 

 

För dig och din partner. I nära relationer kan vi få uppleva njutning, kärlek, trygghet och tröst. Och det är också där vi blir som mest sårbara. Ibland kan vi behöva hjälp i samtal.


Parterapi ger ett utrymme för er att kunna utforska relationen utifrån era önskningar och behov - det som finns bakom varje frustration. Det handlar ofta om att hitta ett sätt att återskapa kontakt som gör att vi blir mer kreativa och bättre på att lösa problem. Oavsett om ni är nya för varandra eller har levt tillsammans länge.


Ett parsamtal varar 1,5 timme. Hur ofta vi ska ses bestämmer vi tillsammans. Pris 1 350 kr/gång.

För dig som förälder

 

 

Du som har frågor kring föräldraskap kan vända dig till mig. Efter ett första orienterande samtal kommer vi tillsammans fram till om och hur kontakten ska fortsätta. 


Det kan handla om oro som rör ditt barn, önskan om förändring i relation till ditt barn. Det kan även handla om personliga erfarenheter som skapar hinder och svårigheter när du är för dig själv eller tillsammans med ditt barn.  


Ett samtal är 60 minuter. Pris: 950 kr/gång