RELATIONELL TERAPI


Relationell terapi bygger på att förstå och vid behov förändra sitt sätt att fungera i livet och i relationer i perspektiv av anknytningserfarenheter.


Resultatet blir ofta ökad omsorg om sig själv och sina relationer. Jag utgår från ett anknytningsbaserat, integrativt och humanistiskt perspektiv med flera olika metoder.

Alltid med med en syn på varje människa som kapabel och mångfacetterad. 

HANDLEDNING


För dig som är yrkesverksam inom ett människovårdande yrke eller arbetar som ledare eller chef.


Det kan vara enskilda konsultationer, regelbunden handledning i grupp eller för hela arbetsplatsen att delta i ett utvecklingsarbete. Tillsammans bygger vi en plan för er. 

EMELIE RÖDSTRÖM


Jag är socionom och leg psykoterapeut och arbetar med relationell, affektfokuserad och integrativ inriktning. Utgångspunkten är alltid mötet mellan oss och vad som behövs nu, och arbetet anpassas utifrån det.


Mina utbildningar och bakgrund flätar samman trådar från anknytningsforskning, hjärnkunskap, psykodynamisk teori, affektinriktad behandling och systemisk inriktning.

Mitt arbetssätt  och människosyn är starkt grundat i ett hälsoinriktat och kapacitetsfrigörande synsätt. Mitt mål är alltid att samskapa ett arbetsklimat av värme och öppenhet där stora frågor likväl som de dagliga och praktiska kan få plats.


Jag erbjuder psykoterapi till enskilda och par. 

Jag erbjuder processhandledning för enskilda och grupper. 

Närvaro, värme och kontakt - och den relation som uppstår mellan oss  - är viktiga delar i mitt arbete.


Välkommen som du är - där börjar vi.