VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG FÖR SAMTALSTERAPI

Jag tar emot barn, ungdomar och vuxna samt familjer och par. 


i terapisarbetet kan det handla om att förstå sig själv eller varandra bättre samt att hitta nya sätt att hantera svåra känslor, situationer eller relationer. 


BOKA EN TID för att första möte.

Vi går då igenom vad du/ni önskar hjälp med, vilket sker med utgångspunkt i din/er situation. Därefter kommer vi fram till en eventuell fortsättning och bestämmer gemensamt hur ofta vi ska ses och hur länge terapin ska pågå.  


HANDLEDNING


För Dig som är yrkesverksam inom ett människovårdande yrke eller arbetar som ledare eller chef.


Det kan vara enskilda konsultationer, regelbunden handledning i grupp eller för hela arbetsplatsen att delta i ett utvecklingsarbete.


Tillsammans bygger vi en plan för er.


Läs mer nedan eller boka tid för en kostnadsfri konsultation.  

EMELIE RÖDSTRÖM


Jag är socionom och leg psykoterapeut och arbetar med relationell, affektfokuserad och integrativ inriktning. Utgångspunkten är alltid mötet mellan oss och vad som behövs nu, och arbetet anpassas utifrån det.


Mina utbildningar och bakgrund flätar samman trådar från anknytningsforskning, hjärnkunskap, psykodynamisk teori, affektinriktad behandling och systemisk inriktning.

Mitt arbetssätt  och människosyn är starkt grundat i ett hälsoinriktat och kapacitetsfrigörande synsätt. Mitt mål är alltid att samskapa ett arbetsklimat av värme och öppenhet där stora frågor likväl som de dagliga och praktiska kan få plats.


Jag erbjuder psykoterapi till enskilda och par. 

Jag erbjuder processhandledning för enskilda och grupper. 

Närvaro, värme och kontakt - och den relation som uppstår mellan oss  - är viktiga delar i mitt arbete.


Välkommen som du är - där börjar vi.