Handledning


Processinriktad handledning är för individer och grupper som arbetar med människor i utveckling eller förändring. Det kan vara så att ni befinner er i utmanande och svåra situationer. Eller att ni som grupp vill undersöka hur ni fungerar tillsammans. Det kan handla om att hitta tillbaka till nyfikenhet och lust eller en vilja till personlig professionell utveckling.


I handledningen får du som professionell person ta plats med dina behov, känslor och tankar i relation till ditt arbete. Handledning är till för att skydda och stärka dig i ett utsatt arbete samt innebär en investering och en kvalitetssäkring i ditt arbete.

Handledningen har fokus på vad du eller ni behöver utifrån arbetssituationen just nu. Vi skapar tillsammans ett upplägg utifrån detta.  Kontakta mig för prisuppgift.

Meningsfulla utvecklingsdagar

Jag arbetar tillsammans med dig som ledare för att ta fram meningsfulla och kreativa utvecklingsdagar för din arbetsgrupp.

Min erfarenhet av grupprocess och grupputveckling tillsammans med min bakgrund inom scenkonst och gestaltning gör att jag kan erbjuda ett unikt upplägg just för er.


Mitt arbete kan komma in som ett delmoment som syftar till att skapa kreativitet och och höja energin i ert övriga utvecklingsarbete eller utgöra en helhetslösning för att integrera processarbete i utvecklingsdagarna.

Var tonvikten skall ligga bestämmer vi tillsammans.


Kreativitet uppstår ofta i brytpunkten mellan lek och allvar. Vi kan till exempel använda lättillgängliga metoder från improvisationsteater och forumteater för att engagera på flera nivåer. Det skapar ett kreativt utrymme, ger nya perspektiv och energi för gruppklimatet och brukar bli en mycket uppskattad del av arbetet.


Hör av dig till mig så kan vi boka ett möte för att tala vidare om era önskemål och behov.