EMELIE RÖDSTRÖM

Utgångspunkt


En människas hälsa är i ständig rörelse. Det innebär att hälsa inte är något konstant utan rör sig mellan olika nivåer av vårt görande, varande och vardande. Samtidigt sitter vår hälsa ihop med dem omkring oss - och att ha ont i sina relationer vet vi alla är en smärtsam upplevelse.

Oavsett om du kommer till mig enskilt, för parterapi eller för grupphandledning kommer vi undersöka det vi gör ur ett relationellt perspektiv där hälsa är något som både sker inom - och mellan oss.


Under perioder i livet kan vi att hamna i otakt med oss själva och våra relationer. Ibland blir våra relationer kanske mer av prestationer. Det kan handla om att vi inte gett utrymme för återhämtning eller att något inträffat som fått oss själva eller våra relationer ur kontakt. Det kan också bero på att det krävs aktiv omsorg för att ta hand om de viktiga mellanrummen i vår vardag.


Magin händer när vi stannar upp i det som sker just nu.


Dessa små utrymmen i vår tillvaro som inte är fyllda av görande, planering eller prestation. Som bara är. Med dig själv eller med andra. I dessa mellanrum, skapas förutsättningar för tillväxt och förändring, inom oss och i våra relationer.


Målet är att vårt möte blir en plats att rymma även detta.

Bakgrund


Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut, utbildad vid St Lukas i Göteborg (Ersta Sköndals högskola). Navet i mitt arbete har alltid varit frågan hur jag kan bidra med att skapa hälsosamma relationer. Till partner, vänner, barn, kollegor - eller till sig själv.


Jag har länge arbetat med såväl psykosocialt som psykoterapeutiskt arbete. Mina arbeten har funnits inom privat, offentlig samt kyrklig verksamhet med barn, ungdomar och vuxna. Dessa olika erfarenheter har lärt mig att alltid ha med mig blicken för hur det större systemet av relationer hänger ihop.


Jag har arbetat med personer med ätstörningar vid en specialistklinik samt inom kommunal verksamhet med barn i samhällsvård. Jag har flerårig erfarenhet av såväl vuxenpsykiatriskt som barn- och ungdomspyskiatriskt arbete. Jag är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.


Under 2020-2021 utbildade jag mig till handledare vid Göteborgs universitet, Handledning i psykosocialt arbete. 


Jag är utbildad i medling och konfliktlösning och har bakgrund inom teater, där jag bland annat arbetat med forumteater och gestaltad konflikthantering.


Utbildning


  • Leg. psykoterapeut (2016) utbildad vid           St Lukas/Ersta Sköndal Högskola                                                                  
  • AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) workshop och utbildning


  • ISTDP (psykodynamisk korttidsterapi), handledning och teoretisk bakgrund


  • ABFT-utbildning, anknytningsbaserad familjeterapi


  • IPNB, Interpersonell Neurobiologi


  • Barn- och ungdomspsykologi, Göteborgs Universitet 


  • Fil. kand. konfliktlösning. Göteborgs Universitet  


  • Socionomexamen (2006), Göteborgs Universitet 


  • Leg. hälso- och sjukvårdskurator (2020)


  • Handledning i psykosocialt arbete, 45 hp, Göteborgs universitet (2021)